Träd, rot, stam, gren, kvist, löv, barr, stubbe

träd
rot
stam
gren
kvist
lövträd
löv
gran
julgran
stubbe
barr
yxa
barrträd
hugga