Telefon, vatten, bil

bil
telefon
vatten
ta
köra
höra
ringa
rinna
låta
komma
nån
någon
jag
min