dirigent, läkare, pilot, kock, lärare

start
brand fire
brandman firefighter
båt ship
dirigent conductor
fiol violin
flygplan
guide guide
hund dog
kapten lieutenant
kennel kennel
kock cook, chef
kompositör composer
låt tune
läkare doctor
lärare teacher
mat food
matematik mathematics
pilot pilot
bota cure
brinna burn
flyga fly
köra drive
laga mat
lyssna listen
lära teach
läsa read
släcka extinguish
skriva write
skälla bark
vifta wave
visa air
frisk healthy
sjuk ill